Dobrodošli v objemu triglavskih pravljic!

Zgornja Radovna

Zgornja Radovna je razloženo naselje na območju Triglavskega narodnega parka  in leži na 776 m nadmorske višine. Nahaja se v razširjenem zgornjem delu doline ob potoku Radovna, v katerega se stekajo vode iz ledeniških dolin Krme in Kota. Naselje obdaja severni del planote Pokljuke, greben triglavskega pogorja in planota Mežaklja. Zgornja Radovna je s cesto povezana z Mojstrano, vzdolž po dolini potoka Radovne pa z Bledom.

Domačije so raztresene po dolini, med njimi je tudi precej počitniških hišic. Obiskovalec se lahko sprehodi do Gogalove domačije, kjer stoji od 380 do 450 let stara lipa. V naselju je Pocarjeva domačija, ki je ena najstarejših domačij v Triglavskem narodnem parku, danes etnografski muzej. Na stropnem tramu je vrezana letnica 1775, v hišnem arhivu pa je najstarejša listina, ki izvira iz leta 1609. Na vhodnem pročelju sta freski Višarske Matere Božje in Križanega z Marijama. Notranja oprema je v celoti avtentična.

Pri domačiji Psnak je dobro ohranjen Psnakov čebelnjak, nižje po dolini proti Bledu pa Psnakova žaga. Med Zgornjo in Srednjo Radovno je še eno jezero Kreda, ki je, tako kot tisto v Mojstrani, nastalo zaradi izkopavanja krede za potrebe mojstranške cementarne.

Zgornja Radovna je z dolinama Kot in Krma idealno izhodišče za prekrasne planinske izlete v Julijce.