Dobrodošli v objemu triglavskih pravljic!

Projekt Gorniške vasi

Majhne in lepe gorniške vasi za užitek in postanek

Kraji, združeni pod iniciativo gorniške vasi, so v svojih regijah pravi alpini­stični pionirji. Gore in alpi­nizem imajo tako pri domačinih in gostih zelo veliko vrednost v smislu kulturne iden­ti­tete. Gre za še živečo zavest o potrebi po har­mo­niji med naravo in člove­kom, pri čemer človek spoštuje naravne meje.

Moto je: manj in zato bolje.

Gorniške vasi planins­kega društva tako na poseben način izpolnjujejo cilje Alpske kon­ven­cije, ki stremi k trajnost­nemu razvoji v celotnem alps­kem pros­toru.
Foto: Gregor Kofler in Slavko Rabič