Dobrodošli v objemu triglavskih pravljic!

Matjaž Podlipnik

Že nekaj let med prebivalci pod Triglavom zori ideja in želja, da bi se vključili v skupnost Gorniške vasi / Bergsteigerdörfer, kamor so številni nam podobni srednjeevropski kraji že vključeni. Gorniška in alpinistična tradicija sta zagotovo na naši strani, prav tako pa tudi dih jemajoči vršaci s Triglavom na čelu. Marsikdo bi na hitro dejal, da so naši kraji že gorniške vasi in ni nobenega odprtega vprašanja več. Pa ni tako.

Pandemija, v kateri smo se znašli, nas opominja, da je človek le drobec v življenjskem krogu na modrem planetu, kjer lahko že majhen virus postavi naša življenja na glavo. Tudi pripovedka o Zlatorogu nam sporoča, da človek lahko posega v naravo le do tedaj, dokler mu narava to dopušča. Zato ne pozabimo, da na koncu računa nikoli ne plača narava, ampak vedno človek. Tako ni na mestu, da bi se zaradi naravnih danosti, ki nas obdajajo, počutili vsemogočne in vzvišene. Že mogočna Stena nas opominja, da se lahko povzpnemo zelo visoko, po drugi strani pa lahko tudi kaj hitro pademo v globoko brezno.

Ob takšnem zavedanju in razmišljanju se je pod Triglavom zbrala skupina ljudi, ki želimo storiti nekaj konkretnega v smeri trajnostnega razvoja. Ena od možnosti je skupnost Gorniške vasi, ki v Avstriji, Nemčiji, Italiji in že tudi v Sloveniji udejanja cilje Alpske konvencije, mednarodne pogodbe za zaščito Alp, med katerimi so najpomembnejši dolgoročno ohranjanje naravnega alpskega ekosistema, trajnostni razvoj in varovanje gospodarskih interesov alpskega prebivalstva.

Kraji, ki so del omenjene skupnosti, so zgledna regionalna jedra v trajnostnem alpskem turizmu. Gorniške vasi namenjajo ogromno pozornosti kakovosti gradnje in stremijo k cilju, da se zgradbe in naprave po velikosti, izbiri materiala in obliki ujemajo s tipičnim krajevnim videzom. V gorniških vaseh je tesna povezava med pridelovalci in potrošniki na lokalni in regionalni ravni, ohranjajo in negujejo se tipični elementi tradicionalne krajine. Hribovsko kmetijstvo ter upravljanje gorskih gozdov in planšarij so izrednega pomena za delovanje in videz gorniških vasi. Planinci imajo v gorniški vasi zagotovljeno zmerno, a hkrati privlačno turistično ponudbo.

Takšna je vizija članov projektne skupine, ki jo sestavljamo: Gregor Berce, Jože Dovžan, Bogdan Janša, Anita Kofler, Uroš Kopavnik, Jernej Legat, Slavko Rabič, Eva Schmitt, Ana Voga, Henrika Zupan in vodja Matjaž Podlipnik.

Kaj pa vi? Kakšno prihodnost želite za naše kraje pod Triglavom?

 

 

Matjaž Podlipnik,  vodja projektne skupine za vstop v Gorniške vasi, vodja Slovenskega planinskega muzeja in predsednik Turističnega društva Dovje - Mojstrana