Dobrodošli v objemu triglavskih pravljic!

Henrika Zupan

ZELENA PRIHODNOST GORNIŠKIH VASI

KS Dovje - Mojstrana s pričetkom aktivnosti za vključitev v skupnost Gorniška vas stopa na pot, kjer se bo turizem razvijal v smeri ohranjanja narave, prijaznih krajanov in spoštljivih obiskovalcev. Gorniška vas bo skupnost vseh krajanov, tistih, ki živijo s turizmom, in tistih, ki ne. S podporo Občine Kranjska Gora se lahko v gorniški vasi kakovost bivanja v vaseh pod Triglavom izboljša in prilagodi potrebam lokalnega prebivalstva in turistov.

Za vključitev v skupnost Gorniška vas je potrebno izpolnjevanje določenih pogojev, ki jih lahko vidimo kot priložnost, da svojega kraja ne bomo agresivno pozidali, kot je to moč videti kje drugje, ampak bomo ohranili arhitekturo kraja in kulturno dediščino, ki bo omogočala zadovoljitev potreb današnje generacije brez ogrožanja prihodnjih generacij. V gorniški vasi ne bo industrijskih objektov, velikih hotelov, apartmajskih objektov, ampak se bodo ohranjale stare hiše, gradile le družinske hiše in družinski penzioni.

Vključitev v skupnost Gorniška vas ne bo enkratno dejanje, temveč dolgoročna zaveza vseh krajanov. Ob zagotovljeni podpori Občine Kranjska Gora se lahko naš kraj razvija v skladu z naravnimi danostmi in v smeri ohranjanja okolja in naravnih virov za prihodnost. V gorniški vasi se ponudi lokalno hrano, pridelano na kmetijah v naši okolici, tu je zrak čist in okolje zeleno.

Dovje - Mojstrana: Zelena prihodnost vidi vključitev v skupnost Gorniška vas kot  velik izziv tudi v smeri zagotavljanja trajnostne energetske oskrbe in trajnostne mobilnosti. Trajnostna mobilnost bo morala zagotavljati uporabo javnega potniškega prometa in alternativne oblike prevoza s ciljem učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse; omejiti motorni promet in porabo energije ter spodbujati trajnostne potovalne načine.

Henrika Zupan, Dovje - Mojstrana: Zelena prihodnost