Dobrodošli v objemu triglavskih pravljic!

Uroš Kopavnik

GORNIŠKE VASI – PRILOŽNOST ZA DVIG KAKOVOSTI BIVANJA IN DELA

Vsi, ki imamo radi svoje kraje, torej prostor svojega bivanja in delovnega okolja, razumemo in sprejemamo vasi pod Triglavom kot velik dar in vrednoto. Radi pa imamo tudi svoje delo, ki je v majhnih okoljih, kot je naše, neposredno povezano z naravo, kulturo, družbo, ljudmi …  Pogosto se zdi, da se ohranjanje naravne in kulturne dediščine izključuje z intenzivnimi delovnimi panogami in sta si v nasprotju. Kaj pa če to »intenzivnost« usmerimo v intenzivno ohranjanje in vzdrževanje vsega tistega starega, kar nas definira, tako po arhitekturi, trajnostnem turizmu in tudi po filozofiji naših prednikov, ki so znali živeti z naravo? Zelo konkreten, vsebinski in tudi institucionalni (formalni) odgovor na ta razmišljanja, dileme in potrebe našega časa in prostora, so gorniške vasi. S sprejemanjem, negovanjem in vnašanjem te filozofije v življenje, sami gradimo in večamo dodano vrednost našim krajem in delovnim mestom. Primarna gospodarska panoga naše občine je turizem. Ta se, tudi iz spoštovanja do izjemnih naravnih danosti, ne more graditi na količini, temveč na dodani vrednosti. Sami moramo poskrbeti, da bomo lepoti krajev dodali tudi ustrezno »lepoto« storitve za gosta. V bližnji in daljni okolici je izjemno velik trg takih gostov, ki se zavedajo vrednosti (in cene) take ponudbe in so jo tudi pripravljeni plačati. Gorniške vasi so projekt, ki združuje nas, naše kraje in take goste. S tem pa dobimo tudi odličen odgovor, kako po eni strani ohraniti to, kar imamo, in po drugi, kako razviti več delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Verjamem, da bomo to prepoznali in s spoštovanjem uresničili.  

Uroš Kopavnik, Zavod RS za zaposlovanje, TD Dovje - Mojstrana