Dobrodošli v objemu triglavskih pravljic!

Anita Kofler

Dejavnost sega že dobrih150 let nazaj in ima korenine prav v našem kraju. Prvi znani gorski vodnik z licenco je bil Simon Pinter iz Mojstrane, ki je dobil potrjeno vodniško izkaznico že leta 1877. Za svoje vodenje so vodniki dobili plačilo, ki so ga določile oblasti. Kasneje, ko se je vodenje v gore razmahnilo, je postalo vse zahtevnejše poskrbeti za varnost vodenega, zato so planinske organizacije že v tistem času organizirale usposabljanje vodnikov. Prvi tečaj na slovenskem ozemlju je bil organiziran 1894 v Mojstrani, organiziral pa ga je nemško-avstrijski Alpenverein. Slovensko planinsko društvo je prvi tečaj organiziralo leta 1906 v Ljubljani.

Skozi celo stoletje se je dejavnost postopoma razvijala in pripeljala tudi do uveljavljanja vodništva na raznih področjih. Tako gorsko kot planinsko vodništvo je v vseh letnih časih dobilo prave vodnike iz krajevne skupnosti Dovje - Mojstrana.

V današnjem času, ko prihaja veliko pohodnih, plezalskih in vedoželjnih gostov, vodniki njihove potrebe lepo obvladujejo z raznimi tečaji varnega gibanja v gorah pozimi in poleti, s tečaji gibanja v feratah, vodenji na Triglav, v skalnih smereh in po zavarovanih poteh, z vodenji v gorskem svetu v vseh letnih časih in še in še. Prav zaradi takšnega razmaha smo v Mojstrani ustanovili vodniški urad, kjer gostje najdejo vse informacije v zvezi z vodništvom.

Anita Kofler, Agencija Kofler Šport