Dobrodošli v objemu triglavskih pravljic!

Spletna anketa

Kraji, združeni v mreži Gorniške vasi, so v svojih regijah pravi alpini­stični pionirji. Gore in alpi­nizem imajo tako pri domačinih in gostih zelo veliko vrednost v smislu kulturne iden­ti­tete. Gre za še živečo zavest o potrebi po har­mo­niji med naravo in člove­kom, pri čemer človek spoštuje naravne meje. 

Gorniške vasi so zgledna regionalna razvojna jedra v trajnostnem alpskem turizmu, ki imajo ustrezno tradicijo. Planincem zagotavljajo privlačno turistično ponudbo, pohvalijo se lahko z odlično krajinsko in okoljsko kakovostjo ter se zavzemajo za ohranitev krajevnih kulturnih in naravnih vrednot. Kot kompetenčni centri gorniške vasi stavijo na lastno odgovornost, sposobnost in suverenost ter na poznavanje okolja in odgovorno obnašanje gostov v gorah.

Zgledno ravnanje gorniških vasi pomeni tudi, da skladno z in ob samoumevnem upoštevanju veljavnih pravnih določil in programov stremijo k izvajanju ciljev trajnostnega razvoja v alpskem prostoru.

Pred vami je ANONIMNA anketa, ki jo lahko izpolnite do 15. februarja, 2022. Na podlagi vaših odzivov, mnenj, podpore bomo ugotovili:
- Si prebivalci KS Dovje - Mojstrana pod Triglavom želimo vstopiti v mrežo Gorniške vasi?
- Smo lokalni prebivalci pripravljeni živeti v skladu z načeli, ki jih zasledujejo gorniške vasi?  

Z vašimi odgovori bomo dobili povratno informacijo, ali naj nadaljujemo z aktivnostmi za vstop med gorniške vasi, ali naj namero opustimo. Hvala za vaše odgovore!

ANKETA