Dobrodošli v objemu triglavskih pravljic!

Julijske Alpe in Triglavski narodni park

Julijske Alpe

Julijske Alpe so najvišja visokogorska skupina v Sloveniji z najvišjim slovenskim vrhom Triglavom (2864 m), ki se dviga v osrčju. Večino površja Julijskih Alp pokriva Triglavski narodni park.

Triglavski narodni park - TNP

TNP je dobil ime po Triglavu, ki velja za simbol slovenstva in je v slovenskem grbu in zastavi.

Namen TNP je varovati naravne vrednote, skrbeti za kulturno krajino in ohraniti kulturno dediščino, zagotavljati možnosti za življenje stalno naseljenega prebivalstva v parku in za sonaravni razvoj, usmerjati obiskovalce v doživljanje narave.